ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบประสิทฺภาพและความปลอดภัย ของแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในระดับเซลล์และโมดูล

PTEC ให้บริการทดสอบ แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับโทรทัศพ์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ไปจนถึง แบตเตอรรี่สำหรับรถยนต์แบบ plug-in Hybrid และแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

มาตรฐานที่ทดสอบได้: UN ECE R100, IEC 62660,  UL 2580, SAE J2929,  RTCA DO-311 DO-160,  ISO 12405-3 และ IEC 62619