ข่าวสาร & กิจกรรม ศทอ.

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 งานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 2018-11-02 29
2 ILAC-MRA 2018-11-01 975
3 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM79 IEC 60081 IEC60969 IEC60901 IEC62471 2018-04-17 1020
4 การติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง CE marking SELF-CERTIFICATION 2018-04-17 1041
5 บริการตรวจวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง EMC บนผลิตภัณฑ์ EMC Problem Analysis Services 2018-04-17 202
6 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการกันกระแทก 2018-04-17 143
7 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการเข้าถึง Ingress Protection (IP) Testing 2018-04-17 161
8 การทดสอบโดรน Drone Testing Total Solution 2018-04-17 231
9 การทดสอบประสิทฺภาพและความปลอดภัย ของแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในระดับเซลล์และโมดูล 2018-04-17 169
10 การทดสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Socket Outlet and Plug 2018-04-17 149
11 บริการทดสอบ Blue Light หรือ Bio-Logical Effect 2018-04-17 140
12 inspector 2016-11-22 1594
13 Training 2016-11-21 1549
14 Medical Testing 2016-11-21 1609
15 บริการทดสอบ smart meter 2016-11-21 606
16 บริการทดสอบ Telecom Products 2016-11-21 560
17 บริการทดสอบ Rail System & Rolling stock 2016-11-21 487
18 บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร 2016-11-21 538
19 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2016-11-21 620
20 บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง 2016-11-21 613
21 บริการทดสอบ EMC 2016-11-21 645
22 บริการทดสอบ Data Center 2016-11-21 503
23 บริการทดสอบ Bio-Hazard 2016-11-21 551
24 บริการทดสอบ Automotive Equipment 2016-11-21 943
25 บริการทดสอบระบบออกอากาศสัญญาณ TV digital 2016-11-21 850
26 OATS 2016-11-21 964
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม