ข่าวสาร & กิจกรรม ศทอ.

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ILAC-MRA 2018-04-24 940
2 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM79 IEC 60081 IEC60969 IEC60901 IEC62471 2018-04-17 998
3 การติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง CE marking SELF-CERTIFICATION 2018-04-17 1016
4 บริการตรวจวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง EMC บนผลิตภัณฑ์ EMC Problem Analysis Services 2018-04-17 188
5 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการกันกระแทก 2018-04-17 137
6 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการเข้าถึง Ingress Protection (IP) Testing 2018-04-17 158
7 การทดสอบโดรน Drone Testing Total Solution 2018-04-17 222
8 การทดสอบประสิทฺภาพและความปลอดภัย ของแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในระดับเซลล์และโมดูล 2018-04-17 160
9 การทดสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Socket Outlet and Plug 2018-04-17 145
10 บริการทดสอบ Blue Light หรือ Bio-Logical Effect 2018-04-17 135
11 inspector 2016-11-22 1589
12 Training 2016-11-21 1542
13 Medical Testing 2016-11-21 1600
14 บริการทดสอบ smart meter 2016-11-21 600
15 บริการทดสอบ Telecom Products 2016-11-21 552
16 บริการทดสอบ Rail System & Rolling stock 2016-11-21 480
17 บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร 2016-11-21 532
18 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2016-11-21 614
19 บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง 2016-11-21 609
20 บริการทดสอบ EMC 2016-11-21 641
21 บริการทดสอบ Data Center 2016-11-21 500
22 บริการทดสอบ Bio-Hazard 2016-11-21 547
23 บริการทดสอบ Automotive Equipment 2016-11-21 935
24 บริการทดสอบระบบออกอากาศสัญญาณ TV digital 2016-11-21 844
25 OATS 2016-11-21 956
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ddd 2018-01-21 1363
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม