ข่าวสาร & กิจกรรม ศทอ.

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ILAC-MRA 2018-04-24 165
2 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM79 IEC 60081 IEC60969 IEC60901 IEC62471 2018-04-17 226
3 การติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง CE marking SELF-CERTIFICATION 2018-04-17 175
4 บริการตรวจวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง EMC บนผลิตภัณฑ์ EMC Problem Analysis Services 2018-04-17 66
5 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการกันกระแทก 2018-04-17 31
6 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการเข้าถึง Ingress Protection (IP) Testing 2018-04-17 36
7 การทดสอบโดรน Drone Testing Total Solution 2018-04-17 28
8 การทดสอบประสิทฺภาพและความปลอดภัย ของแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในระดับเซลล์และโมดูล 2018-04-17 36
9 การทดสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Socket Outlet and Plug 2018-04-17 29
10 บริการทดสอบ Blue Light หรือ Bio-Logical Effect 2018-04-17 33
11 inspector 2016-11-22 1467
12 Training 2016-11-21 1428
13 Medical Testing 2016-11-21 1466
14 บริการทดสอบ smart meter 2016-11-21 494
15 บริการทดสอบ Telecom Products 2016-11-21 436
16 บริการทดสอบ Rail System & Rolling stock 2016-11-21 394
17 บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร 2016-11-21 420
18 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2016-11-21 468
19 บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง 2016-11-21 495
20 บริการทดสอบ EMC 2016-11-21 507
21 บริการทดสอบ Data Center 2016-11-21 399
22 บริการทดสอบ Bio-Hazard 2016-11-21 444
23 บริการทดสอบ Automotive Equipment 2016-11-21 808
24 บริการทดสอบระบบออกอากาศสัญญาณ TV digital 2016-11-21 752
25 OATS 2016-11-21 851
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ddd 2018-01-21 1090
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม