ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการทดสอบ Bio-Hazard

PTEC ให้บริการทดสอบ Bio-Hazard จากเสามือถือ เสาวิทยุ ตามมาตรบฐาน กสทช. ICNIRP