ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบโดรน Drone Testing Total Solution

PTEC ให้บริการทดสอบ Drone ตามประกาศของ กสทช. และมาตรฐานของสหภาพยุโรป เช่น IEC/EN60950 CISPR22 CISPR24 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN61000-3-3 EN300-series Battery และ Standby mode หรือ ErP รวมถึงโปรโตคอล Bluetooth WIFI Zigbee และอื่นๆ