ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการทดสอบ Data Center

PTEC ให้บริการทดสอบคุณสมบัติการการป้องกัน hardware ของ Data Center เช่น ESD, Shielding Effectiveness, Power quality of electrical system