ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร

PTEC ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร ตามมาตรฐาน MIL-STD 461  MIL-STD-810  MIL-STD-285