ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการกันกระแทก

PTEC ให้บริการทดสอบการป้องกันการกระแทก(IK) ตามมาตรฐาน IEC 62262 (2002) และEN 62262

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทจำเป็นต้องทดสอบ mechanical impact resistance(IK) เพื่อรู้ถึงความสามารถในการป้องกันการระแทกของ ของแข็งต่อเปลือกหุ้มผลิตภัณฑ์ โดยการทดสอบแบ่งออกเป็นหลายเงื่อนไข เช่น IK 08 หมายถึงสามารถป้องกันการกระแทกที่พลังงาน 50จูล